• Informacje na temat:

  facebook zmiana imienia

Artykuły na temat: facebook zmiana imienia
 • Syn, Philipp Meyer

  ..., administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Interia (zwanej dalej “Fanpage(...) pracowników Organizatora. 2. Warunkiem wzięcia udziału jest: a. posiadanie konta w serwisie Facebook, c. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na Fanpage’u. 3. Konkurs trwa...

 • Wygraj książkę Mirosławy Karety "Bezimienni"

  ...nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com(...) zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora. 2. Warunkiem wzięcia udziału jest: a. posiadanie konta w serwisie Facebook, c. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pod...

 • Świąteczny przedmiot kulinarnego pożądania 2016

  ...posiadająca nr NIP 527-26-44-300 (zwany dalej "Organizatorem") 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/KobietaINTERIA (zwanej dalej “Fanpage") § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA...

 • Książka dla Ciebie, Ewa Mukoid

  ...") 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/KobietaInteria (zwanej dalej “Fanpage") § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu...

 • ​Dziewczyna na miesiąc, Audrey Carlan

  ...527-26-44-300 (zwany dalej "Organizatorem") 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/KobietaInteria (zwanej dalej “Fanpage") § 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W Konkursie mogą...

 • Chcesz być szczęśliwy? Jedz (dobrze)

  ...nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Interia(...) czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora. 2. Warunkiem wzięcia udziału jest: a. posiadanie konta w serwisie Facebook, c. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem...

 • Nowa, modna dieta SIRT

  ..., administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 4. Konkurs jest prowadzony na stronie  www.facebook.com/KobietaInteria  (zwanej(...) prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora. 2. Warunkiem wzięcia udziału jest: a. posiadanie konta w serwisie Facebook, c. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na...

 • ...swoim prywatnym profilu społecznościowym w serwisie Facebook albo Instagram, zdjęcia swojego ulubionego kosmetyku Perfecta b.      w opisie zdjęcia zamieścić odpowiedź na pytanie: "Co Twoim zdaniem(...).  Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że: 1)   wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości...

 • Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata, 2)      wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora(...), f.       rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika, g.      wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych...

 • ...internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata, 2)      wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania(...) Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika, g.      wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego...