• Informacje na temat:

  protokol reklamacji

Artykuły na temat: protokol reklamacji
 • 10 ważnych zasad zakupów w internecie

  Coraz chętniej kupujemy w sieci, bo jest taniej i wygodniej! Przywożą nam zakupy do domu i możemy je zwrócić, gdy się nam nie spodobają. Jest tylko jedno... „ale” – internet przyciąga oszustów! Jak nie dać się nabrać?

 • Co zrobić, gdy przesyłka jest uszkodzona albo... nie dotrze

  ...należy otworzyć paczkę. Dopiero potem pokwitować! Taka zapobiegliwość ułatwi złożenie reklamacji. Przykładowo: jeśli jest to zakup ze sklepu internetowego, to gdyby przesyłka była uszkodzona lub zawartość(...) w regulaminie sklepu, nie mają mocy prawnej. Do reklamacji mamy prawo m.in. w następujących sytuacjach: - jeżeli doszło do uszkodzenia zawartości (sprzęt połamany, czy uszkodzony); - zawartość przesyłki...

 • Koniec zbędnych ubezpieczeń i opłat

  ...reklamacji klienta i wysłać dokumenty w tej sprawie do firmy ubezpieczeniowej. Po pomoc do rzecznika Gdy będziesz mieć problemy z ubezpieczycielem, zwróć się do Rzecznika Finansowego. To niezależny urząd...

 • Omijamy pułapki sezonowych wyprzedaży

  ...towaru, bo i tak miał obniżoną cenę! Prawda jest taka! Towar z wyprzedaży podlega reklamacji zawsze, gdy będzie miał ukrytą wadę (gdy np. kolor spodni się spierze po pierwszym praniu). "Po odejściu od kasy... ... reklamacji nie uwzględnia się!"; "Prosimy o przemyślane zakupy": tabliczek z takimi napisami przybywa na wyprzedaży. Próbowali ci wmówić, że: to ty masz uważać, co kupujesz itp...

 • ...zostaną poddane anonimizacji. 34.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 35.  Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 36.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie...

 • Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji. 34.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 35.  Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane...

 • .... 4.       Zadaniem Komisji będzie  w szczególności: a.       nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, b.      wyłonienie Zwycięzców Konkursu, c.       rozpatrywanie reklamacji Uczestników(...) w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 80 (słownie: osiemdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora...

 • REGULAMIN KONKURSU "Wielki Test o Żywności”

  ...wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane...

 • Urlop bez stresu

  ...aparatu do wskazanego serwisu gwarancyjnego lub napisanie reklamacji do sprzedawcy. O ile przyznanie gwarancji wynika z dobrej woli producenta (może ją wydać lub nie), o tyle sprzedawca odpowiada za...

 • ...określonych w niniejszym regulaminie okoliczności, że Uczestnik utracił prawo do nagrody, d.    rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 22.    Powołana Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 (słownie: jednego(...) ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora). 43.    Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana  za pośrednictwem Poczty Polskiej...