• Informacje na temat:

  facebook ochrona danych osobowych

Artykuły na temat: facebook ochrona danych osobowych
 • Bezpieczeństwo w sieci

  Czy prywatność w dobie Facebooka jest możliwa? Sprawdź, jak ją chronić i co zrobić, gdy ktoś ją narusza.

 • ...rejestracyjnego, 3)      wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w regulaminie, oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika(...) konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora. 17.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika. 18.  Uczestnictwo w Konkursie jest...

 • ...zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach(...) danych osobowych Uczestnika. 18.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez...

 • Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za(...) Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora. 17.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika...

 • ...wskazanych w regulaminie, oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu(...) podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych Uczestnika. 18.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników...

 • ...w ust. 5 niniejszego rozdziału, 5)      zamieszczenie w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2) powyżej prawdziwych danych osobowych Uczestnika w postaci: imienia i  nazwiska, adresu  zamieszkania(...)/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem www.styl.pl i akceptuję jego postanowienia, 2)      wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych w celu realizacji...

 • ...oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we(...) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Fundatora danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla własnych celów marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków...

 • ...). 3)          wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, 4)          wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika(...) osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego...

 • ...). 3)          wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, 4)          wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika(...) zwycięzcy Konkursu, 5)          wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu...

 • Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem(...) nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody. V. Postanowienia końcowe 26.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku...